Budapest / turisztikai arculat

2010 év végén döntés született arról, hogy szükség van a Főváros egységes és új turisztikai arculatának elkészítésére. Cél, hogy a A főváros turisztikai cége (BTDM Nonprofit Kft.) egységes megjelenés alatt, a Főváros pedig egy modern és minden szempontból versenyképes turisztikai brand alatt, egységes vizuális arculattal képviselhesse a város turisztikai és kulturális értékeit, ezért tervezői pályázatot írt ki.

A hivatal a stratégiáját alátámasztó vizuális arculattal kapcsolatos elvárásait, az alábbiak szerint fogalmazta meg.

Budapest brand: A Budapest brand megerősítésének célja, hogy minél több külföldi és hazai látogató válassza turisztikai desztinációjaként Budapestet, Budapestről pozitív képük alakuljon ki. Az újragondolt brand célja, hogy Budapestet markánsan megkülönböztesse más, környező országok fővárosaitól, és azt sugallja, hogy kifejezetten megéri Budapestet választania más úticélokkal szemben, a város feltöltődést, kikapcsolódást ígér. A brand elválik Magyarország leendő turisztikai arculatától, önálló brandként létezik, amellyel a külföldiek és a hazaiak országon kívül és országon belül is találkozhatnak. Az új arculat minden korosztálynak értelmezhető kell, hogy legyen. Ezen belül külön célcsoport-megjelölés nincs, tehát minden potenciális érdeklődőnek kell szólnia. A Budapest brand utal arra a kapcsolatra, ami a várost a vízzel összeköti (elsősorban a Duna, de a történelmi gyógyfürdők, szigetek kapcsolata is fontos).

Duna: Utal azokra az értékekre, amit a víz és a folyó közvetít: folyamatosan megújul, újjászületik, dinamikája van, átlényegül, felfrissít. Múltból táplálkozik és a jövőbe tart, a keleti és a nyugati világot köti össze. Fürdőváros: Utal azokra az értékekre, amelyeket a gyógyvíz közvetít: kikapcsol, gyógyít, frissít, feltölt. Utal Budapest kettősségére: egyrészt modern, trendi, másrészt hagyományokra épít és ebből a kettősségből ered az izgalmassága, dinamizmusa.

További elvárások: A többi, elsősorban a környező országok városarculataitól markánsan eltérjen (kiemelten Pozsony, Bécs, Prága, Zágráb, Krakkó) Korszerű, modern logotípia (esetleg embléma) és arculat tervezése, amely lehetőleg absztrakt módon jeleníti meg a márka üzenetét. Fontos, hogy egyszerű, könnyen dekódolható logotípia/embléma legyen, ami ugyanakkor karakteres és könnyen jellé tud válni. Javasolt, hogy a kék szín domináljon az arculatban.

A pályázati kiírásból kitűnik, hogy a megrendelő kiemelten kezeli a víz jelentőségét. A főváros turizmusának fejlesztéséért felelős hivatal törekvéseit alátámasztja, hogy a klímaváltozás következtében a víz néhány évtizeden belül hasonló konfliktusok forrásává válhat, mint ma az olaj. A jövőben rendkívüli jelentősége lesz tehát annak, hogy a magyar termálvízkincs Magyarország különleges vízrajzi adottságainak köszönhetően, mennyiségileg és minőségileg is világméretekben kiemelkedő. Ez lehet az a kitörési pont, amely köré hazánk és a főváros turizmusának mozaikos jellegű adottságait szervezni lehet. Budapest természetesen számos, a nemzetközi piacon ismert, egyéb turisztikai vonzerővel is rendelkezik, amelyek megismertetése nem kevésbé fontos, de a fent leírtak okán a víz lehet az a vezérmotívum, amellyel Budapest turisztikai arculata markánsan megkülönböztethető a környező országok városarculataitól.

Absztrakt szimbólum választása azért is indokolt, mert Budapesten nincs olyan építmény, amely nemzetközi szinten mindenki által ismert, de ha lenne is, ma már idejétmúlt egy-egy látványosság felsorolása, mint ahogy az is, hogy a turista csak valamit látni akar. A Duna számos tekintetben meghatározó tényezője a városnak, ezért Budapest tekintetében ez a monumentális vízfolyam az, amely a vizet mint elemet szimbolizálhatja. Ezen túl – bár jelenleg nincs kihasználva sem szórakoztatásra, sem pedig közlekedésre – a jövőbe mutató elképzelések szerint a város és a folyó kapcsolata életre kel, a folyó a városlakók mindennapjainak részévé válik, és a szigeteken megépülő attrakciók új lehetőségeket kínálnak. A Dunát tehát a benne rejlő lehetőségek is alkalmassá teszik arra, hogy Budapest turisztikai arculatának meghatározó, fő motívumává váljon.

Formavilág

A választást, miszerint az emblémában a Duna kék szalagként jelenjen meg, a Millennium alkalmából Gyenes Károly rendezésében készült „Európa kék szalagja a DUNA” című dokumentumfilm sorozat címválasztása inspirálta. A szalag egy friss megjelenésű, plasztikus, jól formálható elem, amely az emblémában való megjelenésén túl, további lehetőségeket kínál az arculati építkezés során. Budapest gazdag történelmi múlttal, színes hagyományokkal rendelkező európai főváros. Az emblémában ez a hajtás motívum által jelenik meg. Nem szabadon, kontroll nélkül lengedező szalagról van tehát szó, hanem szabályok szerint formálódik. Az arculati kézikönyvben meghatározott szabályok szerinti hajtás motívum úgy kínál lehetőséget a kreatív építkezésre, hogy közben az egységes formai megjelenést is biztosítja. Az emblémában indirekt asszociációk fedezhetőek fel, úgy mint a szerethető városra utaló szív motívum, valamint a város „B” monogramja.

A jó embléma nem csak műszakilag és kifejezőképességében jó, hanem egy egyszerű kis történet is kapcsolható hozzá: jelen esetben a Dunát a budapesti hidak mentén meghajtottuk, s az embléma ez által formálódik. A Duna, mint vezérmotívum a meghajtott kék szalaggal olyan kiindulópont, amelyet a kreatív szellem számos módon továbbfűzhet. Ezáltal a frissesség, a lendület, az állandó megújulásra való készség, a sokszínűség és a kalandozás élményét teremtve meg. A látogató felfedezheti azt a kis sztorit, ami minden jó brand születésekor megfogalmazódik, átélheti a város nyújtotta élményeket és azonosulhat a város üzenetével.

 

Színhasználat

Számos tanulmány és márkázási best-practice mutatja, hogy a kék illetve a piros szín a legfelismerhetőbb, legelőállíthatóbb és legkevésbé érzékeny mind offline, mind online felületeken. Az alaparculat színvilágát a vízre való utalásból adódóan természetesen a kék szín határozza meg, de további színek is megjelennek, amelyek illusztrációs célra használhatóak, illetve a hivatal turisztikai információs kiadványának, a Budapest Guide fejezeteinek színkódjaiként is funkcionálnak egyben.

 

https://youtu.be/DeBlzvlO4DQ