Országos Bírósági Hivatal / arculati terv

A nyugati világban az ókori mitológiából ismert Justitia istennő személyesíti meg az igazságszolgáltatást. Az istennő kezében egy egyensúlyban lévő mérleget tart, ez jelenti a jogi eljárásban résztvevő felek azonos jogait, azt, hogy a jog előtt mindenki egyenlő. Ez az a vizuális motívum, amellyel a bíróságok tevékenységének lényege leginkább megjeleníthető. Nemzetközi viszonylatban is főként ezen jelkép ábrázolásával találkozunk a bíróságok vizuális arculatainak tekintetében. Kívánatos tehát, hogy a motívum a Magyar bíróságok arculatában is megjelenjen. A tervezési feladat lényege ezen motívum karakteres, egyedi módon való megformálása. Úgy, hogy a létrejövő jel – amellett, hogy a szimbólum által közvetíti az üzenetet – megkülönböztet, s ezáltal a könnyen beazonosítható márkamegjelenést is biztosítja.

A szabályos hatszög forma a természetben a kristályszerkezetben figyelhető meg.  A hozzá társítható fogalmak: stabilitás, szabályosság, átláthatóság, tiszaság. A hexagon forma megfigyelhető egyes címerpajzsok esetében is, így az emblémában indirekt asszociációként heraldikus motívumot fedezhetünk fel. Ez hivatott megjeleníteni a bíróság és az ítélkező munka tekintélyét. A zárt formában megjelenő mérleg motívum a Hivatal függetlenségét szimbolizálja. A bírósági ügyek lezárásának, az ítélethozatalnak záró aktusaként fizikailag és szimbolikusan is pecsét kerül az ügy végére. Erre utal az embléma pecsétlenyomatra emlékeztető megjelenése. A szabályos hatszög illusztrációs elemként való alkalmazásával az arculati építkezés során egységes megjelenésű vizuális világ teremthető.